Ankara'da okullar açıldığında bu kurallar geçerli olacak!

İşte Covid-19 okul rehberi Sağlık Bakanlığı okullar da alınması gereken önlemlere dair Covid-19 rehberi yayınladı. Yayınlanan rehberde okulların salgının bulaşması bakımından riskli olduğu ifade edildi. 

Ankara 06.07.2020, 00:46 18.09.2020, 10:50 Mehmet Kurt
Ankara'da okullar açıldığında bu kurallar geçerli olacak!

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanmış olan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde, 31 Ağustos'ta açılacağı bildirilen okullarda alınacak önlemler ve bir dizi tedbirler yer aldı.

Rehbere göz atıldığında, okul binasının girişleri ve içerisinde makul yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullar içerisinde okula gelmemesi gerektiğini açıklayıcı bilgilendirme afişleri asılacağı bildirildi. Okul binası girişleri ve içerisinde makul yerlerde kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulacak.

Covid-19 bulaşma riskini en aza indirebilmek için de şu önlemlere uyulması gerekecek:

 1. Covid-19'dan sorumlu olan  bir okul yöneticisi görevlendirilecek.
 2. Eğitim faaliyetlerine  başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.
 3. Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği ya da en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. 
 4. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek. 
 5. Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek biçimde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek. 

Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin ve aynısı toplu kullanım alanları, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak biçimde düzenlenecek. Covid-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa internet sayfasında yayımlanacak, okul açılmadan önce velilere e-okul, e-posta gibi iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılacak. 

Okulların açılmasıyla velilere, özel hazırlanmış "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" iki nüsha durumunda imzalatılacak, bir nüshası velilere verilecek. Taahhütnamede, "Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sorunsı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen ya da solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında veya Covid-19 tanısı alan kişi bulunması halinde çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusu ile ilgili bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme nedenini okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim." ibareleri yer alacak. 

Önemli Kurallar

 1. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uyacak, maske takacak.
 2. Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması, büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler ya da altta yatan hastalığı olanların öğrencileri bırakıp almaması sağlanacak. 
 3. Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler, veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacak.
 4. Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak, maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulacak. Okulda bulunan kişilerin bütünü kuralına makul maske takacak, maske nemlendikçe veya kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.
 5. Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilecek. El antiseptiğini yutma riskine karşı ufak öğrenciler bunları kullanırken kesinlikle denetlenecek.
 6. Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini uygulayacak.- Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilecek. 
 7. Okullarda sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik butonları gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sıklıkla yapılacak.
 8. Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.
 9. Sınıf ve odalar pencereler açılarak derli toplu biçimde sıklıkla havalandırılacak. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilecek. Klima olması halinde ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan klima önlemlerine uyulacak.
 10. Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu aktiviteler yapılmayacak. Yapılması gerekli aktivitelerin açık alanda yapılması tercih edilecek. Etkinliklerde maske takılacak, sosyal mesafe kurallarına uyulacak.
 11. Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak amacıyla mümkün son derece telekonferans tekniğiyle yapılacak.- Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı, psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda bulunan Psikolojik Danışma Rehberlik birimleri Sağlık Bakanlığının bu husustaki tavsiyeleri doğrultusunda hareket edecek. 

OKULUN İLK HAFTASINDA COVİD-19 BİLGİLENDİRMESİ YAPILACAK

Rehbere göre, okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere Covid-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri ile ilgili bilgi verilecek. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sorunsı belirtileri olan ya da gelişen, Covid-19 tanısı alan ya da temaslısı olan öğretmen, öğrenci veya çalışanlar tıbbi maske takılarak, sağlık kurumuna yönlendirilecek. Okuldayken semptomu başlayan öğrencilerin en hızlıca ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilecek.

Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecek, il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecek. Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacak. Antiseptik içeren sabun yerine normal sabun yeterli olacak. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Covid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmayacak.

Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruması ve maske takmayı sürdürmesi gerekecek. Okul güvenlik görevlileri de yüz yüze temas ihtimalini azaltmak için camlı kabinlerde bulunacak, şahsi koruyucu ekipmanları kullanacak.

EĞİTİM ALANLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Rehbere göre, dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak biçimde oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacak. Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek biçimde karşılıklı değil, çapraz oturma biçiminde olacak.  Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanacak. Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılacak, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak biçimde olacak.

Damlacık oluşturması sebebiyle sınıf içinde yüksek sesli etkinlikler yapılmayacak. Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri şahsa özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmayacak. Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliği yapılmaması sağlanacak. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak. Öğrencilerin günlük grup aktivitelerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacak. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenecek. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını engellemek amacıyla ders araları, teneffüsler sınıflar sıraya konularak düzenlenecek.

Okullarda topluca kullanılan koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerlerin daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecek. Covid-19 vakası olması halinde o sınıf, oda boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacak, temizliği yapılacak.Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanan "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde, okullardaki kantin, büfe ve aynısı yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak ve aynısı malzemelerin kullanılması istendi.

Rehbere göre, okul spor salonunda ve varsa havuzda maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması hakkında tedbirlere uyulacak.Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması hakkında tedbirlere riayet edilecek.Kurum içeriğinde bulunması durumunda kantin, büfe ve aynısı yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması hakkında tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak aynısı malzemeler kullanılacak.Kurum içeriğinde varsa giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışının yapıldığı okul mağazasında hijyen ve sosyal mesafenin korunması hakkında tedbirlere uyulacak.

Satışlar, mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilecek.Mağaza satışında temassız ödeme tercih edilecek ya da temaslı ödemelerde her kullanım öncesi alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağlandığından emin olunacak.Kurum içeriğinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.

YEMEKHANE GİRİŞLERİNE EL ANTİSEPTİĞİ

Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulacak ve öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanacak.Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak biçimde düzenleme yapılacak.Temaslı takibinin basit yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenecek ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacak.

Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilecek.Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi şahsi hijyen kurallarının uygulanmasına imkân veren düzenlemeler yapılacak.

AÇIK BÜFE SERVİSİ YAPILMAYACAK

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.Baharat, kürdan, tuz ve aynısı malzemelerin tek kullanımlık olacak biçimde sunulması sağlanacak. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmayacak.Yemekhane görevlileri, şahsi hijyen kurallarına makul davranacak ve tıbbi maske takacak.Masada yeme ve içme dışında maske takılacak, açık büfe yemek servisi yapılmayacak.

Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar diğer hiçbir amaçla kullanılmayacak.Yemekler okul içeriğinde hazırlanıyorsa Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı Ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.OKUL TAŞITLARINDA MASKE ZORUNLULUĞUOkul taşıtları için servis şoförleri, işveren tarafından Covid-19 ile ilgili bilgilendirilecek.

Servis şoförleri, şahsi hijyen kurallarına makul biçimde hareket edecek ve aracın içinde kesinlikle tıbbi maske kullanacak.Araç içine Covid-19 hakkında uyulması gereken kurallar görünür bir biçimde asılacak, şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanacak. Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacak.Servisle ulaşım sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere oturması sağlanacak.Servislerde, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler"e uyulacak.

EŞYALARA SOSYAL MESAFE AYARI

Covid-19 kapsamında yurt yatakhanelerinde kalacak öğrenci sayısı tekrar gözden geçirilecek ve mümkün olan en az öğrenci ile hizmet vermeye devam edilecek.Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecek. Yatakhanelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak biçimde eşyaların düzenlenmesi yapılacak.Yatakhane girişlerine el antiseptiği konulacak.

Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulacak, yatak veya ranzalar en az 1 metre Aralıklarla yerleştirilecek.Yatak veya ranzaların yan yana olanlarının "bir baş bir ayak ucu" biçiminde konumlandırılacak, ranzada alt ve üst yatışlarda "bir baş bir ayak ucu" biçiminde düzenlenecek.Yatakhaneler yeterli ve derli toplu biçimde havalandırılacak, sıklıkla pencereler açılacak.

DUŞ YERLERİNDE SOSYAL MESAFE KURALI

Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanacak.Duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Duş bataryası, musluk, sabunluk ve aynısı elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik edilecek.Duş ve tuvaletler sık Aralıklarla, mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek.

Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak. Duş, kabin ve tuvaletler kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılacak.Öğrenci odalarında, aynı odada kalan öğrenciler dışında kişilerin bulunmasına izin verilmeyecek.Yatakhanede gıda maddesi bulundurulmayacak ve tüketilmeyecek.

Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı ve dolap aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan butonlar, telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak.

OKUL MESCİTLERİ SU VE DETERJANLA TEMİZLENECEK

Okul mescitlerinde 4 metrekareye 1 kişi düşecek biçimde planlama yapılacak, girişinde el antiseptiği bulundurulacak.Mescide girerken ve namaz esnasında maske takılmaya devam edilecek.Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1 metre) uyulacak.Mescit içindeki Kur'an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulacak, ortak kullanımı önlenecek.

Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle kaldırılacak. Seccadeler ve tespihler şahsa özel olacak.Mescit günde en az bir defa temizlenecek ve sıklıkla havalandırılacak.Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenecek, mescit ve Abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilecek.

YÜZEY TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLECEK

Okul binalarındaki birçok eşya, araç ve gerecin, bilhassa sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek.Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için virüslere etkinliği gösterilmiş faktör maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen "Biyosidal Ürün Ruhsatı" bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilecek.

Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilecek, toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanabilecek. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilecek.Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası makul biçimde temizlenecek. Okuldaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer bütün odaların kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanacak.

KLİMA VE VANTİLATÖR KULLANILMAYACAK

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan okullarda ortamın havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda yapılacak. Klimalar ve vantilatör kullanılmayacak. Tuvaletlere el yıkama hakkında afişler asılacak, tek kullanımlık kağıt havlu ve tuvalet kağıdı konulacak. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacak.Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulacak ve devamlılığı sağlanacak.

Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkün olduğunca fotoselli olacak.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atacak, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkayacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılacak. 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Aralık 2023
İmsak 06:21
Güneş 07:51
Öğle 12:46
İkindi 15:09
Akşam 17:30
Yatsı 18:55