Vergi Kaçırmanın Cezası Nedir?

Vergi Suçu: Vergi suçu, öteki tarafın devlet olduğu vergilendirme dereceleri sırasında, mükellefin ya da ilgililerin Vergi Usul Kanunu ya da diğer vergi kanunlarına muhalefet edip neden verdiği adli cezayı gerektirmekte olan suçlar olarak tanımlanabilecektir.

Ekonomi 18.01.2022, 13:30 Mehmet Kurt
Vergi Kaçırmanın Cezası Nedir?

Vergi Kabahati: Vergi kabahati ise vergi suçlarından değişik olarak herhangi bir adli cezayı gerektirmeyen sadece idari para cezası ile caydırıcı nitelikle yaptırım uygulayan eylemler olmaktadır. Dolayısıyla vergi suçlarına nispetle çok daha hafif nitelikte kalır.

Vergi Kaçakçılığı Suçu

İfade edildiği üzere, suç sebebiyle ceza verilebilmesi için soruşturma sürecinin ve kovuşturma(mahkeme) sürecinin bitirilmiş olması gerekir. Dolayısıyla vergi suçlarının cezalandırılması esnasında, açılacak olan kamu davalarına Cumhuriyet Savcısı iddia makamı olarak geçer. Bu sebeple "suç" niteliğinde bir eylem şüphesi altında olan kişilerin daha soruşturma esnasındayken mutlaka alanında uzman bir ceza avukatının desteğini almaları gerekmektedir.

Vergi Kaçakçılığı Suçunun Fiilleri (Vuk 359)

a. Kanunda vergi kaçakçılığı suçunun oluşabilmesi seçimlik hareketlerden birinin işlenmesine bağlanmıştır. Yani suçun oluşması için birbirine alternatif birden fazla farklı eylem bulunmaktadır. Bu eylemlerden herhangi biri tek başına kaçakçılık suçunun oluşmasına sebebiyet verir. Söz konusu eylemler ise şu şekilde sıralanabilir:

● Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri gerçekleştirmek: Yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri gibi tutulması kanuni olarak zorunlu olan defterlerde gerçekleştirilecek hesaplama hileleri vergi kaçakçılığı suçunu oluşturmaktadır.

● Gerçek olmayan ya da kayda konu işlemlerle ilgisi olmayan kişiler adına hesap açmak: Örnek olarak ticaret yapma yasağı olan bir memurun, yasaklı olmayan bir başkasının adına hesap açması durumunda söz konusu suç vücut bulmaktadır.

● Defterlere kaydı gerekli olan hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak biçimde tamamen ya da kısmen başka defter, belge ya da diğer kayıt ortamlarına kaydetmek: Tutulması zorunlu olan defterler arasında, vergi matrahın (dolayısıyla vergi yükümünün) azalmasını doğuracak biçimde farklı kayıt yapmak kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır. Önemli bir şekilde ifade etmemiz gerekir ki, burada suçun oluşması için en önemli unsur kişinin kastı olmaktadır. Sehven gerçekleştirilen hatalar, ispatlandığı durumda bu yönden suç oluşturmaz.

● Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek ya da gizlemek: Tacir veya esnaf yahut bir diğer vergi yükümlüsünün, ilgili kanun gereği tutmak ile yükümlendirilmiş olduğu defter/kayıt/belgeleri bozması veya gizlemesi durumunda yine bu suç oluşur. Varlığı noter tasdik kayıtları ya da sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme esnasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi "belgeleri gizlemek" olarak kabul edilmektedir.

● İçeriği itibari ile yanıltıcı belge düzenlemek: Düzenlenmiş olan belgelerin zorunlu ya da ihtiyari olması arasında fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergi yükümlüsünün, vergilendirme işlemine etki edecek biçimde düzenlemiş olduğu her türlü yanıltıcı belge kullanılmasa bile kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır. Şayet belge, resmi belge niteliğinde ise ayrıca resmi belgede sahtecilik suçu yönünden değerlendirme yapılması gerekmektedir.

● Yanıltıcı olarak düzenlenmiş olan belgeleri kullanmak: Yanıltıcı belgenin düzenlenmesi şeklinde kullanılması da kaçakçılık suçunu oluşturmaktadır. Bu durumda belgenin kimin tarafından düzenlendiğinin herhangi bir önemi yoktur. Kullanan kişi, kullanmış olduğu belgenin sahte olduğunu bilebilecek durumda ise söz konusu suç oluşmaktadır.

Yukarıda sayılmış olan fiillerden herhangi birisini işleyen kişi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nu hükümlerine göre Cumhuriyet Savcısının da iştirakiyle ceza mahkemelerinde yargılanacaktır. Yargılama sonucunda hükmedilecek yaptırım 18 aydan 3 seneye kadar hapis cezasıdır.

b. Aşağıda sayılan fiiller ise ancak tutulması zorunlu olan defter kayıt ve belgeler üzerinde işlenebilir.

● Defter, kayıt ve belgeleri yok etmek

● Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak

● Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenlemek

● Sahte olarak düzenlenmiş belgeleri kullanmak

Sayılı olan eylemlerin işlenmesi durumunda ise verilecek ceza 3 seneden 5 seneye kadar hapis cezasıdır.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Mayıs 2024
İmsak 03:30
Güneş 05:19
Öğle 12:51
İkindi 16:46
Akşam 20:13
Yatsı 21:53