Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?

Bir kurum tarafından Diğer Sağlık Personeli unvanlı sözleşmeli personel alımında kimya bölümü mezunu olma şartı aranmıştır. Kimyager diğer sağlık personeli midir? Böyle bir ilan olabilir mi?

Gündem 14.12.2020, 14:30 İrem Durak
Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?

Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?

Soru: Bir kurum tarafından Diğer Sağlık Personeli unvanlı sözleşmeli personel alımında kimya bölümü mezunu olma şartı aranmıştır. Kimyager diğer sağlık personeli midir? Böyle bir ilan olabilir mi?

Gaziantep Üniversitesinin yayınlamış olduğu sözleşmeli personel alım ilanında, Diğer Sağlık Personeli unvanı için Kimya mezunu olmak şartı araması tartışmalı olmaktadır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 15. maddesinde, "Esaslara, Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler." denmektedir.

Esaslara ekli 4 Sayılı Cetvelde de Diğer Sağlık Personeli unvanı ile ilgili olarak "657 sayılı Kanunun sağlık hizmetleri sınıfında sayılan ve cetvelde yer almayan diğer unvanlarla ilgili, en az sağlık meslek lisesi veya yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak." niteliği tanımlanmıştır. Bu düzenleme ile ilgili olarak; Diğer Sağlık Personeli unvanının ortak bir unvan olarak belirlenmiş olduğu, bu unvanda 657 sayılı Kanunda düzenlenmiş olan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamına girmiş ve mesleğiyle alakalı farklı bir pozisyon unvanı belirlenmemiş olanların istihdam edilebileceği anlaşılmaktadır. Esasların yukarıda açıklanan 15. Madde ile birlikte değerlendirmeye alındığında kurumlar ek nitelikler belirleyebilmekle birlikte belirlenecek ek niteliklerin hizmetin gereği olması da zorunludur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı; sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görüp yetişen tabip, eczacı, diş tabibi, veteriner hekim gibi kamu çalışanları ve bu hizmet alanında çalışan yüksek öğrenim gören sağlık memuru, fizikoterapist, ebe, tıp teknoloğu, hemşire, sağlık fizikçisi, biyolog, sosyal hizmetler mütehassısı, pisikolog, sağlık mühendisi, diyetçi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, diş anestezi, eczacı, laboratuvar, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) hayvan sağlık memuru, sağlık savaş memuru ve benzeri sağlık personellerini kapsamı altına aldığı belirtilmiştir. Kimyager unvanı ise Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olan unvandır ve bu unvanın zam, ek gösterge, tazminat ile ek ödeme puan ve oranları Teknik Hizmetler Sınıfı esasında belirlenmektedir.

Sonuç olarak; kimyager unvanı Teknik Hizmetleri Sınıfına dahil bir unvan olmak ile beraber Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelde belirtilmiş olan niteliklerin asgari nitelikler olması, hizmetin gereği olarak ek nitelikler belirlenmesi hususunda kurumlara takdir hakkı verilmesi karşısında Diğer Sağlık Personeli pozisyonu için kimya bölümü mezunu olunması şartı getirilebileceğini, fakat böyle bir koşulun hizmetin gereği olmasının ispat külfetinin ve doğabilecek sorumlulukların alakalı kuruma ait olduğu belirtilmektedir.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Temmuz 2024
İmsak 03:44
Güneş 05:31
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:20
Yatsı 21:59