Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Ankara'da görevini gerçekleştiren memurun, Bursa'dan aldığı rapor geçerli olur mu?

Gündem 04.10.2021, 13:11 İrem Durak
Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Memura başka bir ilde verilen hastalık raporu geçerli midir?

Ankara'da görevini gerçekleştiren memurun, Bursa'dan aldığı rapor geçerli olur mu?

Ankara'da memurum. Düşme sonucu ayağımda oluşan çatlak sebebiyle sağlık kurulu tarafından 1 ay rapor verildi. Tedavimin uzayacak olması sebebiyle tedavinin sonraki aşamalarına ailemin ikamet ettiği Bursa'da devam etmek istiyorum. Bu süreçte Bursa'da hastalık raporu verilmesinde bir sakınca olur mu?

Devlet Memurları Kanununun 105. maddesinde; memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun sürelerdeki bir tedavide ihtiyaç bulunan hastalığı halinde on sekiz aya kadar, öteki hastalık hallerinde ise on iki aya kadar izin verilebileceği, hastalık raporlarının hangi durumlarda, hangi hekimler ya da sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuyla alakalı olarak diğer hususların yönetmelikle belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasında, memurlara hastalık raporları içinde gösterilen süreler kadar hastalık izni verileceği belirtilmiş, altıncı fıkrasındaysa, "Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması ile ilgili acil vakalar haricinde, memuriyet mahallindeki ya da hastanın sevkinin gerçekleştirildiği sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur." Hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Yönetmeliğin 7. maddesinin üçüncü fıkrasına göre hastalık raporlarının asıllarının ya da bir örneğinin raporun düzenlendiği günü takip etmekte olan mesai bitimine kadar elektronik ortamda ya da uygun yollar ile memurun bağlı bulunduğu disiplin amirine iletilmesi, raporun aslının ise en geç rapor süresi bitimine kadar teslim edilmesi, beşinci fıkrasına göre de hastalık raporlarına dayalı olarak hastalık izni verilebilmesi için raporun bu Yönetmelik ile tespit edilmiş olan usul ve esaslara uygun olarak alınması gerekir.

657 sayılı Kanun gereğince memurların kullandıkları yıllık izin, sağlık izni, hastalık izni, mazeret izinleri ve aylıksız izinler kanuni izin kapsamında bulunup, Kanunda memurun hastalık iznini değişik bir şehirde kullanmasını kısıtlamakta olan bir hüküm yer almamaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde memurun hastalık iznini görevli bulunduğu şehrin dışında başka bir şehirde kullanabileceğini, hastalık izni süresi içerisinde başka bir şehirden alınan yeni raporların geçerli olacağını fakat rapor süresi sonra erdikten sonra memurun göreve başlaması zorunlu olduğu için alınacak yeni raporun acil durumlar haricinde memuriyet mahalli içerisindeki bir sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenmesi gerektiğini söylemek mümkün.

Nitekim, Mülga Devlet Personel Başkanlığı 30.12.2011 tarihli ve 23126 sayılı görüş yazısı içerisinde; kanuni izin, geçici görev ve acil vakalar dışında mesai saatleri içinde memuriyet mahalli dışında alınmış olan hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği ifade edilmiştir.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Temmuz 2024
İmsak 03:44
Güneş 05:31
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:20
Yatsı 21:59