TRMM’nin 300 personel alımı için başvuru şartları açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümlerince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ile sözlü ya da uygulama sınavı sonuçlarına göre 300 personel alımı yapılacak.

Gündem 05.07.2022, 20:54 İrem Durak
TRMM’nin 300 personel alımı için başvuru şartları açıklandı

TRMM’nin 300 personel alımı için başvuru şartları açıklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümlerince 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ile sözlü ya da uygulama sınavı sonuçlarına göre 300 personel alımı yapılacak. İşte, TBMM 300 personel alımı ile ilgili bilgiler.

TBMM personel alımı sınavının yazılı aşamaları için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından (ÖSYM) 2020-2021 senelerinde yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçlarına bakılacak. Açıklanan kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanıp duyurulan kadroların üç katı aday (son sırada yer alan adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava ya da uygulama sınavına alınacak. Yazılı sınav puanı esas alınacak şekilde yapılacak sıralamaya göre sözlü ya da uygulama sınavına katılmaya hak kazanmış olan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Başvurular 4 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek.

1. SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-2021 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavının yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavları ilgili Yönetmeliğin 12’nci maddesine göre gerçekleştirilecek olup uygulama sınavına katılacak adayların görevin gereğini yerine getirmedeki yeterlikleri mesleki uygulama becerisi ve mesleki bilgi kriterlerine göre tespit edilecektir.

Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.    

2. ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar itibarıyla ilanın 5’inci maddesinde belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları ve tabloda belirtilen diğer şartları taşımaları,

gerekmektedir.

3. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 04.07.2022 tarihinde başlayıp 20.07.2022 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma/mezun belgesi) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belge veya sertifikaların bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden mail içeriğinde adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası bulunacak şekilde [email protected]  mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ile gerekli belge veya sertifika ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4. DİĞER HUSUSLAR

Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir.

Kurumca gerekli görülmesi halinde atanmaya hak kazanan adaylardan kadrolar itibarıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumunun bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu istenilebilecektir.

Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

5- ATAMA YAPILACAK KADROLAR VE ARANAN ŞARTLAR

KADRO
KODU

KADRO

HİZMET
SINIFI

GÖREV
İLİ

KADRO
SAYISI

KPSS YILI
PUAN TÜRÜ
TABAN PUANI

ARANAN ŞARTLAR

2201

Memur

GİH

Ankara

40

KPSS 2020/2021
P3
60

1) Lisans eğitimi veren fakültelerin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe ve Finans Yönetimi bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2202

Memur

GİH

Ankara

6

KPSS 2020/2021
P3
60

1) Lisans eğitimi veren fakültelerin Radyo, Televizyon ve Sinema, Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim, İletişim ve Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı veya Gazetecilik bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2203

Memur

GİH

Ankara

15

KPSS 2020/2021
P3
60

1) Lisans eğitimi veren fakültelerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm İşletmeciliği veya Turizm ve Otel İşletmeciliği bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2204

Rehber

GİH

Ankara

4

KPSS 2020/2021
P3
60

1) Lisans eğitimi veren fakültelerin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Turizm Rehberliği, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Dilbilimi (Filoloji), İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2205

Kameraman

GİH

Ankara

3

KPSS 2020/2021
P3 / P93
60

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Medya ve İletişim programlarının veya lisans eğitimi veren fakültelerin Radyo, Televizyon ve Sinema, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2206

Muhabir

GİH

Ankara

3

KPSS 2020/2021
P3
60

1) Lisans eğitimi veren fakültelerin Radyo, Televizyon ve Sinema, Gazetecilik veya Basın ve Yayın bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2207

Montajcı

GİH

Ankara

3

KPSS 2020/2021
P3
60

1) Lisans eğitimi veren fakültelerin Radyo, Televizyon ve Sinema, Gazetecilik veya Basın ve Yayın bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2208

Fotoğrafçı

GİH

Ankara

3

KPSS 2020/2021
P3 / P93
60

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Medya ve İletişim programlarının veya lisans eğitimi veren fakültelerin Radyo, Televizyon ve Sinema, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2209

Alt Yazıcı

GİH

Ankara

4

KPSS 2020/2021
P3
60

1) Lisans eğitimi veren fakültelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2210

Mühendis

THS

Ankara

3

KPSS 2020/2021
P3
60

1) Lisans eğitimi veren fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölüm/programlarından mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2211

Tekniker

THS

Ankara

7

KPSS 2020
P93
60

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların Elektronik Teknolojisi veya Sahne Işık ve Ses Teknolojileri bölüm/programlarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2212

Teknisyen

THS

Ankara

5

KPSS 2020
P94
60

1) Mesleki eğitim veren liselerin matbaa teknolojisi alanından mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2213

Teknisyen

THS

Ankara

10

KPSS 2020
P94
60

1) Mesleki eğitim veren liselerin inşaat teknolojisi alanı yapı yüzey kaplama, yapı dekorasyon, betonarme demir, kalıp ve çatıcılık, pvc doğrama ve montaj dallarının birinden mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2214

Teknisyen

THS

Ankara

2

KPSS 2020
P94
60

1) Mesleki eğitim veren liselerin ahşap teknolojisi alanı mobilya döşeme imalatı dalından mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2215

Teknisyen

THS

Ankara

5

KPSS 2020
P94
60

1) Mesleki eğitim veren liselerin elektrik-elektronik teknolojisi alanından mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2216

Teknisyen

THS

Ankara

2

KPSS 2020
P94
60

1) Mesleki eğitim veren liselerin tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanından mezun olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2217

Usta

GİH

Ankara

2

KPSS 2020/2021
P3 / P93 P94
60

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.


2) Anahtarcılık, çilingirlik veya camcılık alanında; Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ustalık veya kalfalık belgesine ya da Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak.


3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2218

Aşçı

YHS

Ankara

25

KPSS 2020/2021
P3 / P93 / P94
60

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Aşçı, dönerci, kebapçı, pastacı, pideci veya kasaplık (Et ve Et Ürünleri İşleme) alanında; Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ustalık veya kalfalık belgesine ya da Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfak dalı ile yükseköğretim kurumlarının aşçılık, gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinden mezun olanlarda belge veya sertifika şartı aranmaz.)
3) En az fiilen (1) yıl aşçılık alanında çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodlarını gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü),
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2219

Garson

YHS

Ankara

50

KPSS 2020/2021
P3 / P93 / P94
60

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Servis alanında; Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ustalık veya kalfalık belgesine ya da servis görevlisi alanında; Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalı ile yükseköğretim kurumlarının ikram hizmetleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Ağırlama Hizmetleri, Otel Yöneticiliği, Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği ve Turizm-Otelcilik bölümlerinden mezun olanlarda belge veya sertifika şartı aranmaz.)
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2220

Çayocakçı ve Garson

YHS

Ankara

20

KPSS 2020/2021
P3 / P93 / P94
60

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Servis alanında; Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ustalık veya kalfalık belgesine ya da servis görevlisi alanında; Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak. (Mesleki eğitim veren liselerin yiyecek içecek hizmetleri alanı servis dalı ile yükseköğretim kurumlarının ikram hizmetleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği, Ağırlama Hizmetleri, Otel Yöneticiliği, Turizm Otel Yöneticiliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği ve Turizm-Otelcilik bölümlerinden mezun olanlarda belge veya sertifika şartı aranmaz.)
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2221

Bulaşıkçı

YHS

Ankara

28

KPSS 2020
P94
60

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

2222

Hizmetli

YHS

Ankara

60

KPSS 2020
P94
60

1) Lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 20 Temmuz 2024
İmsak 03:41
Güneş 05:29
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:21
Yatsı 22:01