Öğrenci affı ve ek gösterge ile ilgili madde kabul edildi

Yükseköğretim kurumlarında türlü sebeplerle kayıt yaptıramayan öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmadan yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı verilecek.

Gündem 30.06.2022, 23:20 İrem Durak
Öğrenci affı ve ek gösterge ile ilgili madde kabul edildi

Öğrenci affı ve ek gösterge ile ilgili madde kabul edildi

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyorken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettikleri halde türlü sebeplerle kayıt yaptıramayan öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmadan yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan, ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içermekte olan Devlet Memurları Kanunu'nda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 34 maddesi kabul gördü.

Teklifin, kamu görevlilerinin ek göstergelerinde artış öngörmekte olan maddeleri kabul edildi.

Buna göre, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında yer alan personelin görev aylıklarında iyileştirme yapılacak.

Merkezde görevli olan valiler, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürütmekte olan merkezde görevli valiler, birinci sınıf olup 1. derecenin 4. kademesinden aylık alanların ek ödemeleri için oranlar yükseltiliyor.

Teklifin ilk maddesinden ayrılarak yeni bir madde olarak yapılan ihdasla, il valisi için belirlenen tazminat göstergesi, "12300" rakamının eklenmesiyle uygulanacak.

Ek gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeleri yeniden belirleme konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenen emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara her ay 1200 lira tutarında ilave ödeme yapılacak.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları hiyerarşi, hizmet sınıfları, öğrenim durumu ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na tabi subay ve astsubayların ek gösterge rakamları da hiyerarşi, rütbe, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Akademik unvana sahip subaylar, daha yüksek olması nedeniyle Yükseköğretim Personel Kanunu'na tabi emsali akademik personel için akademik kadro unvanı ve dereceleri itibarıyla belirlenen ek gösterge rakamından yararlandırılacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'na tabi hakim ve savcıların da ek gösterge rakamları hiyerarşi, sınıflar ve dereceler dikkate alınarak; Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetim Kurulu üyelerinin ek gösterge rakamları ile öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ek gösterge rakamları hiyerarşi, unvanlar, kıdem ve dereceler dikkate alınarak yeniden yapılandırılacak.

Teklifle, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek gösterge rakamları yeniden düzenleniyor.

Birinci derece uzman erbaş ve birinci derece uzman jandarma için 3600 ek gösterge rakamı belirlendiğinden, bunların yararlanacakları ek gösterge rakamlarını sınırlayan hükümler kaldırılacak, ek gösterge rakamları, derecelerine göre yeniden belirlenecek.

Önergeyle teklifte yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı ödeneğine bağlı olarak belirlenmekte olan TBMM Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bakan ve TBMM üyelerinin emekli aylıklarının belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden tespit edilerek kamu görevlilerinde olduğu gibi gösterge sistemine tabi tutulacak.

Buna göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, TBMM Başkanı veya Başbakan iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren, 126.000 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere, aylık bağlanmasına hak kazanmaları ve en az 2 yıl süreyle bu görevlerde bulunmuş olmaları halinde, hesaplanacak aylık tutarından az olmamak kaydıyla, 115 bin 225 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda emeklilik veya yaşlılık aylığı ödenecek.

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, bakanlık veya TBMM üyeliği görevlerinde bulunanların, ilgili fıkra kapsamında yapılacak sigorta primi veya emekli keseneği ile kurum karşılığı hesaplamalarında 9000 ek gösterge rakamı esas alınacak.

- En düşük emekli aylığında artış

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasının bulunduğu ortak önergeyle emekli aylığı alt sınırı da yükseltiliyor.

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 2 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 3 bin 500 lira olacak.

Teklifle yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken ilişiği kesilenler ile bu yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli sebeplerle kayıt yaptıramamış öğrencilere geçmişe yönelik süre sınırlaması olmaksızın yüksek öğrenimlerine devam etme hakkı tanınacak.

Buna göre; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Komisyonda teklifin görüşmelerine saat 10.30'da devam edilecek.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 13 Temmuz 2024
İmsak 03:34
Güneş 05:24
Öğle 12:59
İkindi 16:56
Akşam 20:25
Yatsı 22:07