Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli bilişim personelinden aranan şartları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, fakat bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması nedeniyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Gündem 07.10.2021, 13:50 İrem Durak
Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı var mı?

Sözleşmeli bilişim personelinden aranan şartları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerektiğini, fakat bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması nedeniyle yeşil pasaport alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Sözleşmeli personelin yeşil pasaport hakkı bulunuyor mu?

1- T.C. İçişleri Bakanlığında Sözleşmeli Bilişim Uzmanı olarak 3 senedir görev yapıyorum. Bizim yeşil pasaport hakkımız var bulunuyor mu?

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında çalışan sözleşmeli bilişim personeline aile yardımı ödenmekte midir?

Sözleşmeli bilişim personeli istihdamı 375 sayılı KHK'nin ek 6. maddesiyle başlamıştır. Madde hükmünde sözleşmeli bilişim personellerinin büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde tam zamanlı, kısmi zamanlı ve proje bazlı olarak istihdam edilmesi gerçekleştirilmiş, bu personeli istihdam edebilecek kurumlar genel olarak ifade edilmiş, büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin nitelikleri tanımlanmış, sözleşmeli bilişim personelinde aranmakta olan nitelikler, bu personele ödenecek ücretlerin üst sınırı, istihdam edilmesi gereken azami personel sayısı belirlenmiş, istihdama dair öteki hususlar ile sözleşme usul ve esaslarını belirleme ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki tanınmıştır.

Bu kapsamda Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Merkezlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 21. maddesinde sözleşmeli bilişim personelinin sosyal güvenlik olarak 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (4/a) sigortalı sayılacağı hükmü bulunmaktadır.

375 sayılı KHK'nin ek 8. maddesinde ise, "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlar ile 6191 sayılı Kanuna tabi personele, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." İfadelerine yer verilmektedir.

Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanunun 202. maddesinde düzenlenmiş ve bu yardım, memurun her ne durumda olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylığı olmayan eşi ile çocukları dikkate alınarak ödenir. Bu hükümler çerçevesinde kısmi zamanlı bir şekilde çalışanlar dışındaki sözleşmeli bilişim personeline aile yardımı ödenmesi zorunlu olmaktadır.

Öteki yandan, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14/A maddesinde yeşil pasaport olarak bilinmekte olan hususi damgalı pasaport hakkından kimlerin faydalanabileceği belirtilmiştir. Madde hükmüne göre kamuda görev alanlar bakımından; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan ya da bu kadrolar karşılık gösterilmek ya da T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emeklilikle ilgili ödenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan Devlet memurları ve öteki kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış, olan belediye başkanları ile bunlardan emeklilik ya da çekilme nedeniyle görevden ayrılmış olanlara,

- İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri suresince,

- En az 15 sene kıdemi bulunan avukatlara,

- Bunların eşleri ile çocuklarına,

hususi damgalı pasaport verilir.

Sonuç olarak sözleşmeli bilişim personelinden gerekli şartları taşıyanlara aile yardımı ödenmesi gerekmekte, fakat bu personelin sosyal güvenlik bakımından 4/a'lı olması nedeniyle yeşil pasaport alamayacağını öngörmekteyiz.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Haziran 2024
İmsak 03:17
Güneş 05:12
Öğle 12:54
İkindi 16:52
Akşam 20:26
Yatsı 22:13