Küresel Isınma Nedenleri ve Sonuçları

Küresel ısınma, atmosfere salınan başlıca gazlardan biri olan sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde hava, kara ve denizde yıl boyunca ölçülen ortalama sıcaklıklarda yaşanan artış nedeniyle dünya ikliminin değişmesidir. Peki Küresel ısınma nedenleri ve sonuçları ne kadar biliniyor !

Dünya 07.02.2022, 13:34 Mehmet Kurt
Küresel Isınma Nedenleri ve Sonuçları

Günümüzde küresel ısınma konusunda bilim insanlarının hemfikir olduğu söylenebilir. Küresel İklim Değişikliği (KİD); endüstriyel, tarımsal ve enerji tüketimi gibi etkinliklerin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın sebebiyet verdiği iklim değişiklikleridir.

    İklim değişiklikleri; çölleşme, kuraklaşma, yağışlardaki dengesizlik, su baskınları, fırtına, tayfun, hortum vb. meteorolojik olaylardaki gibi artışlarla kendini gösterir. Metan, su buharı, karbondioksit gibi birtakım gazların, Güneş’ten gelen radyasyonun bir yandan dış uzaya yansımasını önleyerek ve bir diğer yandan da bu radyasyondaki ısıyı soğurarak yerkürenin gereğinden fazla ısınmasına neden olduğu düşünülmektedir. Atmosferdeki gazların, halihazırda gelen Güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşın geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı daha az oranda geçirgen olması sebebiyle yerkürenin beklenilenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenlemekte olan bu doğal süreç, sera etkisi adıyla anılmaktadır.

Küresel Isınma Neden Olur?

   Doğal nedenler kaynaklı iklim değişikliği, milyonlarca yıldır devam etmekte olup bilim insanlarınca gözlemlenmektedir. Bu doğal sürecin haricinde, insani faaliyetler sonucu ortaya çıkan çevresel baskılar ve dayatmalar, iklim değişikliklerine fazlasıyla etki etmektedir. Dünya üzerinde geçmişte meydana gelmiş olan küresel iklim değişikleri, doğal nedenlerle meydana gelmiş olan küresel iklim değişiklikleridir.

    Genel olarak insan faaliyetlerinin artması sonucu, sera gazının atmosfer içerisindeki oranının artması; küresel ısınmaya yol açarak iklim değişikliğini tetiklemektedir. Yoğun şekildeki insani faaliyetlerin ve değişimlerin yol açtığı küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri şu maddeler halinde sıralanabilir:

 • Nüfus artışı ve buna bağlı artan enerji tüketimi (kömür, doğal gaz, petrol, elektrik)
 • Toprak ve arazi kullanımındaki değişimler
 • Endüstriyel Tarım ve Hayvancılık (Biyolojik çeşitliliğin yok olması)
 • Ormansızlaşma (Ormanların çeşitli amaçlarla hızla yok edilmesi)
 • Ulaşım (Benzin ve dizel gibi fosil yakıt kullanımı)
 • Uluslararası ticaret
 • Sanayinin gelişmesi
 • Volkanik patlamalardır.

    İklim değişikliğinin nedeni olarak küresel ısınma, ön plana sürülür. Bunun temel sebebi, atmosferdeki sera gazlarının artmasıdır. Sera gazı emisyonlarının, insani faaliyetler yoluyla arttığı ortadadır. Karbondioksit en önemli sera gazı olup fabrika bacalarından, araç egzozlarından ve ısınma maksatlı kullanılan yakıtlardan atmosfere bırakılır.

Küresel Isınma Sonuçları Nelerdir?

Küresel ısınma sonuçlarının, çevre yaşamı ve insan faaliyetleri üzerinde çeşitli etkileri gözlemlenir. Bunlar, maddeler halinde şöylelikle sıralanabilir:

 • Azalan Biyoçeşitlilik

    İklim değişikliği sonucu su ve kara ekosistemlerinde meydana gelen değişim, biyolojik dengedeki değişimlere neden olmaktadır. Biyolojik çeşitlilik, yaşam alanı olan ekosistemler ile canlılar arasındaki uyumu, değişkenliği ve çeşitliliği ortaya koyan dinamik bir sistemdir. İklim değişikliği sonucunda su, kara ve havanın olumsuz tesir altına girmesi ekolojik dengeyi dolayısıyla biyolojik çeşitliliği derinden etkiler. Bu olay, bazı türlerin habitatının değişmesine, yok olmasına veya göç etmesine sebebiyet verirken bazı türlerde popülasyon artışına neden olur.

 • Deniz Seviyesinin Yükselmesi

     Küresel ısınmayla birlikte, okyanuslar ortaya çıkan fazla ısının %80’ini çekmiştir. Bunun sonucunda deniz seviyesinde ölçülebilir miktarda artış yaşanmıştır. 1880’den beri 23 cm yükselen deniz seviyesinin, yaklaşık olarak 3 cm’i son 25 yılda gerçekleşmiştir.  

 • İnsan Sağlığı

Kentlerde yoğun yapılanmış yaşam alanlarında hissedilen sıcaklığın insan sağlığı üzerindeki hastalık yapıcı etkisi artmaktadır. Bireyler, sıcak hava dalgalarının arttırdığı hastalık etkenlerine çokça maruz kalırlar.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Mayıs 2024
İmsak 03:30
Güneş 05:19
Öğle 12:51
İkindi 16:46
Akşam 20:13
Yatsı 21:53